از کار انداختن وسایل موتوری. میخ و دیگر وسایل و موانع تأخیری برای متوقف کردن موتور سواران بسیج. این پیشنهاد را به هر طریقی به اطلاع مردم برسانید

دوستان نظرات مختلفی در مورد محدودیت و ریسکهای احتمالی این کار داده اند که ضمن ترتیب اثر و جواب دادن به آنها سعی می شود موارد کاربرد انواع واقسام تاکتیکهای لازم را بر روی عکسهای تظاهرات و در گیریهای اخیر توضیح دهیم. طوری که از روی عکسها و صحنه های واقعی بهتر به محاسن و محدودیت های و ریسکها احتمالی آن پی ببریم

دوستان باید بدانند که در موقعیت کنونی و جو پلیسی موجود حاکم بر جامعه، شرط اصلی کاربرد هر وسیله ای در درجه اول امکان آسان حمل ،نگهداری،مخفی کاری و بکارگیری آن است. ریختن گازوئیل و روغن سوخته که بعضی دوستان در نظراتشان توصیه کرده اند مسلماً مفیدو کارساز است،اما باید در نظر داشت کسی که از شهر ری یا باقر آباد به قصد میدان انقلاب ، آزادی و یا حتی راه آهن به راه می افتد نمی تواند با خود یک حلب یا ظرف چهار لیتری روغن یا گازوئیل حمل کند حالا تابلو بودنش بماند. تازه این شخص به قصد شرکت در یک میتینگ و راهپیمائی و در اولویت اول« صلح آمیز» از خانه بیرون می آید و نمی داند که چه پیش خواهد آمد ، اما همراه داشتن و حمل چند شیئ کوچک در داخل جیب، ایجاد مشکل و جلب توجهی نخواهد کرد و در صورت اضطرار و یا بازدید و کنترلهای ناگهانی، هر لحظه و به راحتی می شود آنهارا مخفی یا از خود دور کرد.

یکی دیگر از محاسن عملی و بی خطر بودن این وسیله این است که برای حمل و نقل راحت تر، حتی می توان وسایل مورد نیاز را جداگانه حمل کرد و در فرصتی مناسب و به هنگام لزوم آنها را درست کرد.  یعنی اینکه  می شود صد تا میخ و بیست عدد درب نوشابه را جدا گانه حمل  و در موقع مناسب یا لزوم آنها را سرهم کرد. سهولت این کار هیچ محدودیت و صرف وقت زیادی را به ما تحمیل نخواهد کرد.

میخ هفت سانتی متر

میخ معمولی شش یا هفت سانتی. ته میخها باید بریده شود. چنانچه بدلیل اضطرار نتوانیم ته میخ ها را ببریم، بازهم کارآئی لازم را خواهند داشت. اگر نتوانستیم یا نخواستیم ته میخها را ببریم، بهتر باید دقت کنیم که سر و ته میخها بطور مناسب تعبیه و جاسازی شوند.

درب بطری آب یا نوشابه (1)درب بطری آب یا نوشابه

100_6030

درپوش پلاستیکی بطری آب یا نوشابه.

Copie de C شیلنک لاستیکی ضخامت یک و نیم تا دوسانت

C-لوله نرم  ازنوع شیلنگ تراز معماری یا لوله بنزین و گازوئیل به قطر یک ونیم تا دوسانت

ِD-E لوله پلاستیکی خشک یک و نیم سانت

ِD-E لوله پلاستیکی خشک یک و نیم سانت (1)

D-E-لوله پلاستیکی نسبتاً خشک  به قطر دو سانت.

G ورق آهن

G ورق آهن (1) G ورق آهن (3) G ورق آهن (4)

G- ورق آهن یک یا دو به ابعاد تقریبی سه در چهار سانتیمتر

انواع انواع (2)انواع (2) انواع (4)

انواع (3) لوله تو پرA-b اسفنجی

A-لوله اسفنجی تو پر و فشرده .نوع ضخیمتر نمونهB

لوله تو پرA-b اسفنجی (1)

B -لوله اسفنجی توپر و فشرده

dec27-2009Tehran

عکس بالا امروز اضافه شده است مربوط به عاشورای 88  می باشد.آیا کسانی که چنان بی باکانه به مصاف جنایتکاران رژیم می روند  جسارت ریختن چند میخ طراحی شده در جلو این موتور سواران را ندارند. مسلماً چرا. علت بی توجهی به این مسائل عدم سازماندهی و نبود تشکیلات و حزب می باشد، اما مردم خود می توانند اقدام به این کار بکنند. بعضی ها حرف از رفتن میخ در پای مردم می کنند. نمی دانم اینها نمی بینند که مردم در صحنه ای بد تر از صحنه جنگ حضور دارند.یا این عکسها  را باور ندارند واصلاً از خانه خارج نشده و نمی دانند بیرون چه خبر است یا اینکه ممکن است در خانه نشسته اند ونگرانند که موقع خروج ماشینشان پنچر بشود؟

نمونه عکس برای دوستی که  در کامنت خود نوشته بود میخ ها در پای خودمان فرو میرود یا اینکه مورد استفاده اش را مورد سئوال قرارداده بود.فرض بگیرید شما یکی از چند نفر آخر در حال فرار هستید.حدود بیست نفر اخر این صحنه می توانند وسیله مورد نظر را طوری پخش کنند که تنها جلو راه موتور سوارن قرار گبرد و نه مردم در حال گریز و برای هیچ کس دیگر خطری ایجاد نکند. موتور سواران  اگر بفهمند که سر راهشان چیزی ریخته شده مجبور می شوند که بایستند و توان مانورشان بسیار کم می شود .اگر هر کدام از نفرات آخرچهار پنج عدد از وسیله پیشنهادی را روی زمین پخش کنند مطمئناًٌ نیمی از موتور سواران متوقف و زمین گیر می شوند.

یا در این صحنه، هفت نفر آخر میتوانند بدون ایجاد مشکلی برای افراد خودی وسایل تخریبی خود را به زمین ریخته. حتی چنانچه میخهای طراحی شده به وسعت مطلوب پخش شده باشند افراد می توانند با آرامش و اطمینان خاطر بیشتر حرکت کرده و یا به چیدن میخهای مورد نظر اقدام کنند.زیرا مطمئن هستند که تعداد زیادی از موتور سواران به آنها نخواهند رسید.

تصور کنید شما فرد در حال فرار هستید.ریختن چند عدد میخ طراحی شده به هیچکسی جز موتورسواران تعقیب کننده آسیبی نخواهند رساند.

میخ های چهار پایه  ومنشور مانندی هست که قاچاقچیها جلو ماشین تعقیب کننده ها میریزند.آن میخ ها توصیه نمی شود چون تهیه آنها نیاز به وسایل و دستگاه مخصوص دارد و معمولاً به طریق تولید صنعتی تهیه و تولید می شوندو در بازار نیز عرضه نمی شوند که عکس یک نمونه آن در زیر موجود است.

.. بنده در اینمورد توضیح بیشتر نمی دهم  اما یقین دارم که این کاری موثر عملی و قطعی. میدانم که چنانچه این طرح به فکر مردم برسد خودشان به تهیه آن اقدام می کنند و نیازی به دستورالعمل ساخت ندارند. تصور کنید هر کدام از این جمعیت عظیم چند تا وسیله که بتواند موتور ها را پنچر کند در جیب داشته.خیابان را پر می کنند. به هر حال باید کاری کرد. نمی شود بیدفاع ایستاد و فقط کتک خورد.< هنر نزد ایرانیان است و بس >را کجا کذاشته اید؟ به ساده گی می شود تمام وسایل موتوری بسیج و پلیس را از کار انداخت. باور کنید. امتحان کنید.این پیشنهاد را به هر طریق ممکن به مردم اطلاع دهید.

گذشته از ترفندهای ایذائی و تأخیری در مسیر وسایل موتوری دشمن روش های ساده و مؤثر بسیار دیگری هستند که به ما کمک می کنند به دفاع از خودپرداخته و دشمن را وادار به عقب نشینی کرده و یا اینکه حد اقل سرعت و توان مانور آنان را تقلیل دهیم.

یادمان باشد که با دشمنی خانگی روبرو هستیم که تا دندان مسلح بوده و از درنده خوئی گوی سبقت را از تمامی دشمنان تاریخی ما و اقوام درنده خو و تجاوزگر به سرزمینمان ربوده است.یادمان باشد که نظیر چنین وحشیگری و درنده خوئی را در مورد سربازان مغول و اسکندر مقدونی نیز نقل نکرده اند. اسکندر مقدونی پس از به آتش کشیدن تخت جمشید وقتی به مقبره کورش رسید از اسب پیاده شد و ادای احترام کرد و حتی دستور مرمت آنرا داد. اما اینان و رهبرانشان هیچ حرمتی را نگه نداشته و نخواهند داشت همانطور که دیدیم و جهانیان نیز دیدند.

تیزاب سلطانی ،ترکیبی از اسید کلریدریک و اسیدنیتریک، را می توان در سرنگهای ده سی سی پر کرده و در زمان تظاهرات همراه داشته باشید. غلظت اسید ها باید مناسب باشد. در هنگام نیاز و مناسب سرنگ را بطرف مأموران معذور شلیک کنید. این کار را باید با آب خالص امتحان کنید تا برد پرتاب آن را دانسته و بتوانید بخوبی از آن استفاده کنید. البته باید سوزن سرنگ را برداشت. چون سوزن سرنک فلزی است ودر برابر اسید مقاوم نیست.یرای اینکه در موقع حمل و نقل و راهپیمائی محلول اسید از سرنگ خارج نشود  باید قسمت خروجی سرنگ را با وسیله مناسب و بارعایت ایمنی خودتان بسته و طوری باشد که در موقع لزوم استفاده از آن زیاد وقت نگرفته و به سرعت قابل بکار گیری باشد. یادتان باشد که این یک جنگه.پس باید فکر کرد . ابتکار خود را بکار ببرید. باید مواظب باشید که هنگام پاشیدن محلول اسید اشتباهاً به همراهان و دیگر تظاهر کنندگان نپاشد.و البته بکار گیری آن جهت دفاع و فرار از مخمصه و تنگناهاست و نه یک روش عمومی و کلی برای راهپیمائیها. چنانچه سرنگ ده سی سی پر را بصورت بک نیمدایره به اطراف خود بپاشید  در محیط دایره به قطر سه تا پنج متر(بسته به نوع سرنگ و فشار)تمام کسانی که در اطراف شما باشند را از کار خواهد انداخت. اگر پلیس وحشی و بسیجیها نقاب محافظ نداشته باشند یقیناً کور خواهندشد. سرنگها باید در جای مناسبی جاسازی شوندو نشت نکنند. و بهتراست در محفظه ای پلاستیکی نگهداری و حمل شوند.

پاشیدن بنزین بوسیله سرنگ و آبپاشهای دستی و کوچکی که بعضاً  بچه ها به عنوان اسباب بازی استفاده می کنند از فاصله نزدیک می تواند تهدید خطرناکی برای مأموران باشد. در زمان اضطرار   در یک لحظ  می توان تا ده نفر از مأمورین اطراف خود را آغشته به بنزین کرده و با اولی فشار فندک یا پرتاب مشعل روشنی به طرف آ نان خود را نجات دهید.

یادمان باشد که تمام تاکتیک های جنگ و گریز های شهری ابتدا بوسیله مردم و زنها و بچه طرح ریزی و نوشته است .همه اینها و آنجه خودتان به ابتکار خود طرح ریزی و اجرا کنید صرفاً برای دفاع و گریز است و نه روش و مرامی برای مبارزه. باز به خاطر داشته باشید که بزرگترین مبارزه ما همان حضور میلیونی و نمایش خاموشی است که به نمایش جهانیان گذاشتیم اما باید به فکر باشیم که  هدف و طعمه آماده و راحتی هم برای درنده خویانی که هیج بوئی از انسانیت نبرده اند نباشیم.

از آنجا که تظاهرات و حرکتهای ما سازمانیافته و حزبی نیست علیرغم فراگیری نزدیک به صد در صد مردم باز در برابر هجوم دسته جمعی دشمن آسیب پذیر بوده و منجر به پراکندگیمان شده و نهایتا یکی یکی و دوتا دوتا به دام دشمن افتاده، دستگیرشده و مورد ضرب شتم قرار می گیریم. به همین دلیل پیشنهاد می شود که به هنگام تظاهرات سعی شود دوستان و افرادی که هم دیگر را میشناسند در گروه های حد اقل پنج نفره و درکنار همدیگر حرکت کرده و تا پایان تظاهرات همدیگر را گم نکرده و بین خود قول و قراری بگذارید که در مواقع لزوم بتوانید به کمک همدیگر رفته و یا اینکه حد اقل در صورت دستیگری و یا اتفاقات احتمالی ای که برای یکی از دوستان می افتد دیگران در جریان باشند.

متعاقباً در این زمینه از موارد دیگر صحبت خواهیم کرد و از دیکران نیز درخواست می شود که تجربیات و پیشنهادات خود را از طریق قسمت نظرات برای ما بفرستند تا در این مجموعه گنجانیده شود.

تیر کمان را هرگز دست کم نگیرید

Advertisements

یک پاسخ

  1. […] از کار انداختن وسایل موتوری. میخ و دیگر وسایل و موانع تأ… […]

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: