آنچه بر نیزه معاویه بود قرآن نبود، واین که بر دوش خامنه ای است کهنه حیضی بیش نیست

آقای قرائتی، گوشت را باز کن. وقتی«خدا» مورد سوء استفاده معاویه قرار گرفت،یاران علی «مردم»را به جای خدا قرار دادند و فریاد کردند:"لا فیء الا لناس"ـ حالا اگر لبنان یا غزه و فلسطین مورد سوء استفاده قرار بگیرند تکلیف معلوم است. شاید مرگ بر فلسطین هم بگوئیم. 
.
بر نیزه معاویه، قرآن کاغذپاره ای بیش نبود و علی دستور شکستش را داد، آیا چفیه فلسطینی بر دوش خامنه ای و احمدی نژاد ارزشی بیش از کهنه حیض دارد؟
پس،لا غزه ،لا لبنان ،استشهد من اجل ایران
قابل توجه تمام روضه خوانهای کثیف، ایضاً قرائتی