یا ایها المسلمون

یا ایها المسلمون، اعلموا ان الذین یحکمون الایران، یعلنون الحرب ضد الاسلام وضد امة محمد صلى الله عليه وسلم و اعلموا ان الرئیس الحکومة ایران خامنه ای و احمدی نجاد یرتدا من الاسلام وانهما خرجا من دین الحق و هم کافرون. اعلموا ان الذین یجعلونهما(خامنه ای و احمد نجاد) کالاصدقاء هم الاصدقاءالکافرون و اصدقاء الذین یقاتلون المسلون فی ایران

698033e611ffa613d9e0cac87084af472fb89109

کهنه حیض

گفته بودم آنچه بر دوش خامنه ای است کهنه حیضی بیش نیست.

این هم شاهد کلام بنده،بفرمائید.images[10]کهنه حیض2