این شما و این هم خمینی.

 

خمینی «ريشه تمام مصيبتهايي كه تاكنون براي بشر پيش آمده از دانشگاهها بوده است… همه مصيبتهايي كه در دنيا پيدا شده از متفكرين و متخصصين دانشگاهي است… اگر به اسلام علاقه داريد بدانيد كه خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه اي بالاتر است»(ديدار با اعضاي دفتر تحكيم وحدت حوزه و دانشگاه، 27 آذر 1359)

بدنبال توجیه و تفسیر نگردید. فقط راهی برای تکذیب آن پیدا کنید.

بالاخره جاسوسی بکنیم یا نه؟ اگر فردا باز مقررات اسلام عوض شد گناه ما گردن کیست؟

خمینی: "هيچكس حق ندارد براي كشف جرم و گناه جاسوسي ديگران را بكند زيرا اين خلاف مقررات اسلام است."(ماده6 از فرمان8 ماده اي امام خميني به ملت، جماران، 1 مرداد 1361)

دو مـــاه بعـد مقررات اسلام تغییر می کندو فرمان جاسوسی می دهد. به این میگویند نفاق و دو روئی و فرصت طلبی. خودتان قضاوت کنید

خمینی: "دانش آموزان بايد با كمال دقت اعمال و كردار دبيران و معلمين خود را زير نظر بگيرند و اگر خداي نكرده در يكي از آنها انحرافي ببينند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمايند… اين كار را به صورت مخفي انجام دهند"(پيام به دانشجويان، دانش آموزان، استادان و دبيران، بازگشايي مدارس در سال تحصيلي 61-62 ، 1 مهر 1361)